PERHUBUNGAN

Pengarang perlu mempunyai keyakinan untuk menyatakan tentang idea dalam karyanya kepada orang ramai. Oleh sebab itu, dia boleh berdepan dengan orang ramai untuk memberitahu mereka tentang kandungan karyanya. Dengan demikian, dia membina peminat untuk diri dan karyanya.

Di samping itu, pengarang perlu menjaga hubungan baik dengan penerbit dan editor. Dia hendaklah sentiasa bertolak ansur dan menerima teguran penerbit ataupun editor. Hal ini perlu dilakukan kerana hanya penerbit dan editor yang tahu tentang kehendak industri dan pasaran.

Kerjasama baik antara pengarang-penerbit-editor memudahkan sesebuah karya dinaiktaraf sesuai dengan kehendak pasaran. Sehubungan itu, penerbit akan merasakan pelaburannya berbaloi dan ingin terus menjalin hubungan dengan pengarang tersebut.

Menjaga hubungan dengan peminat, penerbit, dan editor amat penting dalam bidang penulisan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: