CARA MEMETIK KARYA ORANG LAIN

Pengarang boleh memetik karya orang lain untuk menyatakan sesuatu tentang sesuatu perkara yang dibincangkan. Caranya adalah seperti yang berikut:

(1) Meminta kebenaran pemilik hak cipta karya yang hendak dipetik terlebih dahulu;

(2) Menulis kembali bahagian yang dipetik dengan menggunakan ayat sendiri; dan

(3) Menciplak

Peringatan:

Menciplak merupakan satu kesalahan dalam dunia penulisan. Pengarang asal boleh mendakwa anda di mahkamah kerana menciplak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: